Vytvořte si účet a získejte slevu až 100 Kč na první nákup. Vytvořte si účet a získejte slevu až 100 Kč na první nákup.
 • Každý den nová inspirace
 • 100 Kč v kreditech na první nákup
 • Ukládání oblíbených produktů
nebo
Vstoupit přes facebook
Hlídáme ho za vás!

Zapnuli jsme sledování dostupnosti pro produkt: Produkt již sledujete.

Až bude tenhle kousek znovu k dispozici, na váš e-mail ihned odešleme zprávu. Můžete si změnit adresu, na kterou se má zpráva zaslat, nebo sledování zrušit. Můžete si změnit adresu, na kterou se má zpráva zaslat.

Ok
Sledování zrušeno

Sledování produktu bylo zrušeno. Kdybyste si to rozmysleli, můžete sledování opět aktivovat.

Ok

Někdo byl rychlejší

Mrzí nás to, ale někdo vás předběhl a váš kousek už je zase vyprodaný. Znovu jsme hlídacího psa pro produkt zapnuli, aby byl příště váš! Pokud již o sledování nemáte zájem, můžete hlídacího psa zrušit.

Ok

Tento web používá cookies. Více informací o používaní souborů, jejich uplatnění a schválení lze nalézt zde

ok
DomůVše o nákupuVše o nákupuReklamační řád

Reklamační řád

společnosti BONAMI.CZ, a.s.

se sídlem: Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00 ČR
identifikační číslo: 242 30 111
e-mail: sluzebnicek@bonami.cz
kontaktní adresa: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR
adresa pro uplatnění reklamace: Bonami - reklamační odd., Prologis Park Prague Airport, Průmyslová 482 (GATE1), 252 61, Jeneč
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka18575 („prodávající“), upravuje další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a dalšími osobami („kupující“) nad rámec obchodních podmínek dostupných na www.bonami.cz/podmínky („obchodní podmínky“). (dále jen „reklamační řád“)
Historie dokumentu
Verze: 1.0
Datum platnosti: 3.6.2020
Autor: Jan Klička, Marek Bartoš
Poznámka: Bonami.CZ

Verze: 1.1
Datum platnosti: 3.6.2020
Autor: Matěj Vácha
Poznámka: AK PKK
1. Tento reklamační řád se upravuje vztahy vznikající mezi smluvními stranami v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající a na straně druhé stojí kupující, který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel (dále jen společně jako „kupující“).

1.1. Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách BONAMI.CZ zde: https://www.bonami.cz/i/podmínky, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

1.2. Právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, výslovně neupravené tímto reklamačním řádem nebo obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „spotřebitelský zákon“).
2. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí ustanovením obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy, kterými jsou zejména:
 • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Spotřebitelský zákon - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • 3. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
  4. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.
  5. Další informace lze také nalézt na webových stránkách prodávajícího, a to zde.
  6. Zákazníkem internetového obchodu Bonami.cz (prodávajícího) je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“), nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
  7. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.
  Reklamace musí obsahovat
 • Reklamační formulář (ke stažení v detailu objednávky na Vašem profilu nebo na konci tohoto reklamačního řádu)
 • Číslo objednávky
 • Datum objednání zboží
 • Datum obdržení zboží
 • Jméno a přímení
 • Telefon, e-mail
 • Název zboží
 • Popis závady
 • Fotografie prokazatelně ilustrující vadu nebo poškození zakoupeného zboží
 • Fotografie výrobní etikety z obalu zboží (jeli k dispozici)
 • Fotodokumentaci přepravního obalu spolu s přepravní etiketou včetně vnitřních výplní (pokud se jedná o poškozené zboží)

  V případě zaslání reklamace nám velmi pomůže, pokud vyznačíte vadný nebo chybějící díl přímo do montážního návodu a ten nám pošlete spolu s reklamací. Urychlí to celý proces reklamace.
 • Balení reklamovaného zboží
 • Reklamovaný produkt/zboží je nutné před odesláním kvalitně zabalit. Je možné využít původní obalový materiál. Pokud již nelze původní obal využít, je zapotřebí tento obal nahradit tak, aby bylo zboží dostatečně chráněno před dalším poškození, které by mohlo vzniknout v průběhu přepravy zpět k prodávajícímu.
 • V případě, že si nejste se zabalením produktu pro zpětnou přepravu jistí, navštivte naše webové stránky zde nebo nás kontaktujte na sluzebnicek@bonami.cz
 • I. Jakost při převzetí
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Reklamační řád navazuje na příslušná ustanovení obchodních podmínek, která jsou k dispozici zde.

  3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  3.1. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  3.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  3.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  3.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  3.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3.2. Tato ustanovení uvedená v čl. I.3. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  3.3.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  4. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo ji při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit mohl. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  5. Kupující je oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li výměna možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

  6. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.

  7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  8. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  10. U prodávaného použitého zboží a věcí prodávaných za nižší cenu v důsledku existence vady má kupující, místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu.

  11. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  II. Záruka za jakost
  1. Prodávající poskytuje na veškeré výrobky záruku za jakost, na jejímž základě se prodávající zavazuje, že výrobek bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

  2. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, není-li v záručním liště poskytnuta delší záruční doba, nebo nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak (například na obalu). Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

  3. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím, nebo jím určenou třetí osobou.

  III. Nároky plynoucí z vad věci
  1. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo (bez ohledu na odstranitelnost vady):
  1.1. požadovat dodání nové věci bez vady, nebo dodání chybějící věci;
  1.2. požadovat bezplatné odstranění vady opravou věci;
  1.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.

  2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal; v ostatních případech se má za to, že je porušení nepodstatné.

  3. V případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo (bez ohledu na odstranitelnost vady) na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.


  4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.


  5. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  6.Pokud se odstranitelná vada vyskytla po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá reklamace u odlišných závad) nebo má zboží větší počet vad (nejméně 3 současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu věci odstoupit od smlouvy.

  7. Prodávající neodpovídá za následující vady a současně se na tyto vady nevztahuje záruka za jakost:
  7.1. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  7.2. vady nových věcí prodávaných se slevou, pro které byla nižší cena sjednána;
  7.3. vady věcí způsobené při tzv. vlastní montáži, nebo v jejím důsledku, tj. montáži, která není součástí kupní smlouvy a vada nevznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži;
  7.4. vady a poškození, které si kupující způsobil sám, včetně vad vzniklých v důsledku nesprávného užívání v rozporu s návodem použití, nebo o nich před převzetím věci věděl;
  nebo
  7.5. vyplývá-li to z povahy věci.
  IV. Uplatnění reklamace
  1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

  2. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména:
  2.1. osobně na adrese:
  Bonami – reklamační odd.
  Prologis Park Prague Airport
  Průmyslová 482 (GATE1)
  252 61, Jeneč


  2.2. telefonicky na čísle:
  +420 232 005 040

  2.3. elektronickou poštou na adrese
  sluzebnicek@bonami.cz

  3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamovat věc) u prodávajícího dle předchozího bodu. Pokud je to možné a nevzniknou tím kupujícímu značné obtíže, kupující je společně s uplatněním reklamace povinen předat zboží prodávajícímu, a to přímo v místě uplatnění reklamace, nebo zasláním na adresu:

  Bonami – reklamační odd., Prologis Park Prague Airport, Průmyslová 482 (hala DC1), 252 61, Jeneč

  3.1. Pro vrácení zboží v případě malé zásilky s hmotností do 10 Kg může kupující zvolit i tzv. Zásilkovnu, stačí zabalené zboží přinést na výdejní místo, nadiktovat obsluze Zásilkovny naše ID, které je 986 19 867 a Zásilkovna již sama zajistí doručení zboží k prodávajícímu.

  4. Kupující předloží doklad o nákupu, příp. záruční list, nebo jiným způsobem doloží, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace.

  5. Zákazník je povinen identifikovat reklamovanou vadu a její rozsah předložením poškozené věci, popř. zasláním fotografií, na kterých je škoda prokazatelně viditelná. Bez označení reklamované vady a jejího rozsahu nelze zahájit reklamační řízení.

  6. Při reklamaci kupující uvede číslo objednávky, jméno a příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mail), název zboží, datum objednání zboží a datum obdržená zboží, popis vady, příp. fotografie reklamované vady, a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  7. Kupující je povinen reklamovanou věc zabalit do původního balení, nebo do vlastního balení tak, aby nedošlo k jejímu poškození-např. nábytek do tvrdé kartonové krabice. Kupující může využít instrukce k balení zboží, které jsou dostupné na webových stránkách Prodávajícího. Reklamovanou věc je nutné zabalit čistou a kompletní. Zaslání silně znečištěného a hygienicky závadného zboží, může vést k zamítnutí reklamace. V tomto případě prodávající vrátí zboží na adresu kupujícího. Kupující nemá nárok na náhradu za přepravné.

  8. Podle povahy reklamované vady a požadovaného způsobu vyřízení reklamace musí být zboží doručeno včetně všech součástí a příslušenství.

  9. Reklamované zboží zasílejte na tuto adresu:
  Bonami – reklamační odd. Prologis Park Prague Airport Průmyslová 482 (hala DC1) 252 61, Jeneč

  9.1 Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takovéto zásilky jsou vráceny zpět odesílateli a reklamace se tak může zbytečně prodloužit.
  V. Vyřízení reklamace
  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Následující den potom, co kupující reklamaci uplatnil, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. O vyřízení reklamace je povinen prodávající kupujícího vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

  1. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, případně do doby, kdy si byl kupující povinen věc po opravě převzít. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho součásti, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

  2. Pokud je třeba údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, vyzve prodávající kupujícího k jejich doplnění v požadovaném rozsahu. Tato doba se nezapočítává do lhůty pro vyřízení reklamace. 3. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění svých práv.

  4. Kupující má právo na náhradu nákladů na dodání zboží v případě uznání oprávněnosti reklamace.

  5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější možný způsob standardního vrácení zboží, který prodávající nabízel, budou ze strany prodávajícího vráceny pouze ty náklady, které odpovídají nejlevnějšímu způsobu dodání.

  6. Odpověď na obdrženou reklamaci je zasílána na adresu uvedenou kupujícím v reklamaci a také na emailovou adresu uvedenou v reklamaci, jinak na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
  VI. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Ustanovení tohoto článku VI. se použijí na případy, kdy kupní smlouvu uzavírá s prodávajícím kupující, který je spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí v souladu se zákonem a obchodními podmínkami Bonami.cz kupující, který splňuje definiční znaky spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  1.1. Možnost odstoupit ve lhůtě 365 dnů, resp. 45 dní podle bodu 5 tohoto článku má i kupující-podnikatel. Nevztahuje se na ně však možnost odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu podle bodu 3 tohoto článku. V souvislosti s odstoupením ve lhůtě 365 dní, resp. 45 dní se níže uvedená ustanovení použiji na kupujícího podnikatele přiměřeně.

  2. Poučení o zákonném právu na odstoupení od smlouvy a vzor pro odstoupení od smlouvy je součástí obchodních podmínek (příloha obchodních podmínek) a je dostupné zde.

  3. Do 14 dnů má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Lhůta se počítá od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží

  4. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  4.1. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,
  4.2. na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  4.3. v případě zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  4.4. od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a
  4.5. od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující-spotřebitel rovněž není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy podle čl. VI. 17.

  5. Kupující-spotřebitel i kupující-podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 365 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující-spotřebitel/podnikatel nebo jím určená třetí osoba, převezme zboží, to neplatí pro zboží uvedené v bodě 5.1 a bodě 5.2.
  5.1 V případě drogerie a/nebo kosmetiky je možné odstoupit pouze v zákonné lhůtě, která činí 14 dnů.
  5.2 U prodeje samostatných matrací je odstoupení od smlouvy možné ve lhůtě 45 dní. 5.3 U ostatního zboží je lhůta pro odstoupení od smlouvy 365 dní, není-li v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak.

  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy nad rámec zákonné lhůty 14 - ti dnů od zakoupení podle předchozího bodu, jsou kupujícímu-spotřebiteli/podnikateli finanční prostředky vráceny způsobem odpovídajícím stejnému platebnímu prostředku, který kupující-spotřebitel/podnikatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud prodávající neurčí jinak. Na požádání kupujícího-spotřebitele/podnikatele jsou vráceny finanční prostředky na bankovní účet. V případě platby v hotovosti, kupující-spotřebitel/podnikatel souhlasí, že mu bude vrácená částka vrácena převodem na bankovní účet, který bude uveden ve formuláři, který slouží jak pro odstoupení od smlouvy, stejně tak jako reklamační protokol. Podmínky při odstoupení nad rámec zákonné lhůty se řídí dle níže definovaných podmínek.
  6.1. Srážky z hodnoty zboží (použije se pouze při odstoupení od kupní smlouvy nad rámec zákonné14-ti denní lhůty podle čl. VI.5. tohoto reklamačního řádu) jsou následující:
  6.1.1. V případě, že není zboží vráceno v originálním obalovém materiálu, je kupujícímu-spotřebiteli/podnikateli snížena vrácená částka o 15 % z pořizovací ceny. 6.1.2.V případě vrácení zboží nad rámec zákonné 14denní lhůty, je prodávající oprávněn snížit vrácenou částku o 5 % za každý započatý měsíc, kdy kupující -spotřebitel/spotřebitel zboží užíval.
  6.1.3. V případě, že je vrácené zboží znečištěné, opotřebené, poškozené nebo zničené, je prodávající oprávněn takové zboží vrátit zpět kupujícímu bez nároku na náhradu pořizovací hodnoty zboží.
  6.2. Výše uvedené srážky se vždy vztahují ke konkrétnímu zboží a je možné je sčítat.
  6.3. Výše uvedené srážky se nevztahují na zákonné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

  7. Kupující-spotřebitel je povinen o požadavku na odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, e-mailem, případně i osobně). Vždy je možné přiložit vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení na webových stránkách prodávajícího a je umístěn na konci tohoto dokumentu, příp. je možné jej na vyžádání zaslat na e-mail. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel rovněž zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího: sluzebnicek@bonami.cz
  7.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy nad rámec zákonné lhůty 14 - ti dnů od zakoupení, je kupující-spotřebitel/podnikatel povinen přiložit vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy.

  8. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení od smlouvy odesláno před uplynutím příslušné lhůty na adresu prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující rovněž zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího: sluzebnicek@bonami.cz

  9. Kupující-spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží kupujícím odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.

  10. Pokud kupující-spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

  11. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. V případě platby v hotovosti, kupující souhlasí, že mu bude vrácená částka vrácena převodem na bankovní účet, který bude uveden v odstoupení od smlouvy.

  12. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující-spotřebitel. Prodávající tyto náklady kupujícímu nehradí ani zpětně.

  13. Prodávající není z důvodu odstoupení od kupní smlouvy povinen vracet peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele dříve, než mu kupující zboží vrátí zpět nebo prokáže, že mu zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrátí finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od doručení zboží na jeho adresu.

  14.Poskytne-li prodávající slevu na zboží v důsledku kompenzace jeho kvality před odstoupením od smlouvy, bude tato částka v případě následného odstoupení od kupní smlouvy odečtena a kupujícímu-spotřebiteli vráceny peněžní prostředky ponížené o poskytnutou slevu.

  15. Kupující – spotřebitel odpovídá ze zákona pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  15.1. Prodávající si v rámci prodloužené lhůty na odstoupení od kupní smlouvy vyhrazuje právo snížit vrácenou kupní cenu dle článku VI. 6. těchto podmínek.

  16. Kupující-spotřebitel souhlasí, že v případě úhrady v hotovosti, mu bude vrácená částka vrácena převodem na bankovní účet, který bude uveden v reklamačním protokolu.

  17. V případě elektronických voucherů s automaticky generovaným jedinečným kódem, které nejsou dodávány na hmotném nosiči, se jedná o digitální obsah, který je dodáván před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Z tohoto důvodu není možné po obdržení generovaného kódu elektronickou formou od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení finančních prostředků.

  18. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 3.6.2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení

  Dokončením registrace uzavřete s Bonami.cz, a.s. tuto smlouvu o zpracování osobních údajů.